QUÈ ÉS ?

El document pretén ser un full de ruta i establir una estratègia coordinada d’actuacions que servirà per a desenvolupar una sèrie de programes de millora i reactivació urbana, social i cultural del conjunt del Centre Històric i el seu entorn de protecció ambiental.

El PEP de Xàtiva es troba en línia amb les directrius acordades pel govern municipal que té com a objectiu aconseguir una ciutat participativa, i que s’observa especialment al Pacte del Casc Antic 2016 on indica la necessitat de fer partícip a la ciutadania del procés de disseny i decisió.

Durant 2017 es va desenvolupar la primera fase del procés de Participació del PEP de Xàtiva, que es va centrar en realitzar un diagnòstic de la percepció de les persones veïnes sobre els principals problemas i opotunitats del centre històric. Aquest procés va ser guardonat en la III Edició dels Premis Habitatge, Mobilidad i Urbanisme amb Perspectiva de Gènere.

En 2021 Pla Xàtiva es reaferma en la voluntat d’ampliar els marcs de la participació reglada per tal de fer-la més efectiva, assegurant una major transparència en el procés i continuar amb les tasques de conscienciació ciutadana respecte als valors  patrimonials. Així s’encenta una segona fase del procés de participació centrat, aquesta vegada, en la divulgació de les propostes del pla que servirà per visibilitzar a la ciutadania els següents objectius:

  • Fer accessible a la ciutadania general un document purament tècnic com és el Pla Especial del Centre Històric de Xàtiva.
  • Donar màxima transparència al procés de redacció, tramitació i aprovació de l’instrument urbanístic del Pla Especial.
  • Transmetre els valors del Centre Històric i fer comprensibles les idees clau del pla especial.
  • Propiciar el debat i la generació d’opinió pública, amb diversitat de veus, al voltant de les propostes del Pla Especial.
  • Facilitar a les persones afectades directament pel pla efectuar les al·legacions que consideren pertinents.
  • Adequar un espai de participació amb un punt d’informació del Pla Especial del Centre Històric.